درباره ما

هنرمند خال کوبی فردی است که تاتو دائمی تزئینی را به کار می گیرد، اغلب در یک کسب و کار ثابت شده به نام یک فروشگاه خیاطی، استودیو خالکوبی یا آرایش خالکوبی تاتو، هنرمندان خالکوبی معمولا از طریق یک کارآموزی تحت آموزش مربیان و متخصصان آموزش می بینند

تتو حرفه ای

خدمات کامل تتو

تتو حرفه ای

خدمات کامل تتو

تتو حرفه ای

خدمات کامل تتو

تتو حرفه ای

خدمات کامل تتو

جداول قیمتی

هزینه پایه طراحی تتو

توضیحات خود را وارد کنید
500.000
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5

هزینه پایه طراحی تتو

توضیحات خود را وارد کنید
500.000
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5

هزینه پایه طراحی تتو

توضیحات خود را وارد کنید
500.000
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5